SERVICIUL DE APĂ ȘI CANAL VALEA IAȘULUI

Consiliul Local al comunei Valea Iașului are competente exclusive in ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea si coordonarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al comunei, având totodată obligația de a crea condițiile pentru eficientizarea structurilor instituționale si a sistemelor aferente furnizării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul comunei. Gestionarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe criterii de transparenta, competitivitate si eficienta, precum si exercitarea atribuțiilor de administrare asupra bunurilor aparținând patrimoniului public sau privat al unității administrativ-teritoriale aferente infrastructurii serviciului este atribuția Consiliului Local al comunei Valea Iașului.

Referitor la motivele care au dus la luarea deciziei de înființare a societății de apă, primarul Critian Enescu transmite: ”Am primit foarte multe solicitări din partea celei mai importante voci a comunei, cetățenii, ulterior, ne-am documentat și am studiat varianta înființării unui societăți în subordinea Consiliului Local.

Am realizat puturi de mare adancime, mai exact un foraj cu o adâncime de 100 metrii, asigurând debitul de apă industrială cu valori intre 5000 si 30000 de litrii .